INSTAL-PROMET KANIŽAJ d.o.o.

Kalnička 31, 40 000 Čakovec

Tel: 040/384-302 

Mob: 099 422 00 11
E-mail: prodaja@kanizaj.hr

7 + 10 =

DAJEM PRIVOLU ZA OBRADU I POHRANU UPISANIH PODATAKA. OVOM SUGLASNOŠĆU UJEDNO POTVRĐUJEM DA SAM UPOZNAT DA MOGU U BILO KOJEM TRENUTKU ZATRAŽITI UVID U OSOBNE PODATKE KOJIM UPRAVLJA INSTAL PROMET KANIŽAJ D.O.O. TE ZATRAŽITI NJIHOVU PROMJENU ILI BRISANJE.

Prevedi »